TÄVLINGSREGLER

För att delta i tävlingen skall du vara arton (18) år eller äldre. Årets fan utses av en en jury bestående av Unibets ambassadörer och representanter från Unibet. Juryns beslut kan ej överklagas.Genom att delta i tävlingen godkänner du att Unibet använder dina kontaktuppgifter (och att ditt namn och tävlingsbidrag används i marknadsföring i samband med tävlingen). Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår mellan juni till och med november 2018.

VILLKOR

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet när personuppgifter behandlas. Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att fylla i och skicka in din nominering godkänner du att Unibet behandlar personuppgifter om dig. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt bostadsort. Du kan själv välja om du vill lämna några uppgifter till oss.

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i detta fall enbart för att kunna ta kontakt med dig angående personen du har nominerat.  

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Unibet och de fåtal företag som vi har anlitat för att assistera oss i hanteringen av uppgifterna. Våra leverantörer hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med dataskyddsförordningen samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

För ytterligare information kan du besöka www.unibet.com/general-info/security eller kontakta dpa.officer@unibet.com.